پرینت

راهکارهای کاهش مصرف سوخت و انرژی در مرغداری

یکی از فاکتورهای مهمّ و هزینه بر در صنعت مرغداری سوخت فسیلی و انرژی مصرفی برق می‌باشد. این هزینه ها به طور مستقیم در قیمت تمام شده تولیدات تأثیر داشته و باعث بالا رفتن هزینه سرانه تولید در بخش گوشت و تخم مرغ که از عمده محصولات پرورش طیور می باشند را موجب می گردد.

در تمامی کشورهای تولید کننده محصولات طیور سالها است که به این مسئله توجه شده است و با ایجاد راهکارهای مناسب این هزینه ها به حداقل رسیده است. ولی در ایران تا به حال به دلیل پائین بودن قیمت سوخت و انرژي بخصوص در بخش کشاورزی و تولیدات دامی توجه بسیار کمتری نسبت به این فاکتور بسیار مهم شده است و نکات فنی و مدیریتی و ساختمانی و تأسیساتی در اکثر مرغداریها رعایت نشده است.
پس از هدفمندی یارانه ها در ایران و بالا رفتن قیمت سوخت و انرژی، هزینه های این بخش کاملاً مشهود و ملموس شده و به عبارتی افزایش قیمت تمام شده باعث وارد شدن شوک به مرغداران شده است.
در این مقاله ضمن بررسی این عامل بسیار مهم سعی شده است تجربیات و دستاوردهای کشورهای پیشرفته در صنعت طیور به عنوان موارد راهبردی برای اصلاح ساختار مصرف صحیح سوخت و انرژی توضیح داده شود و مورد استفاده قرار گیرد.

پرینت

كاهش هزینه انرژی در مرغداری

افزايش سريع هزينه هاي سوخت مرغداران را مجبور نموده تا به حفظ انرژي بپردازند.
بيشترين انرژي مورد استفاده در مرغداري صرف پرورش روزهاي اول مي شود.
شرايط آب و هوايي نا مساعد (زماني كه مصرف غذا بالا باشد) سبب كاهش ميزان رشد مي شوند.
همچنين بيماريهاي تنفسي به خاطر كاهش كيفيت هوا شايع مي باشند.
لذا زماني كه پرورش دهندگان يك جايگاه راحت فراهم نمايند سود نيز افزايش پيدا مي كند.