شرکت فنی طیوران تهران، با مسئولیت محدود؛ تولید و عرضه کننده تجهیزات مرغداری