پرینت

تعمیر و نگهداری

maintainبا توجه به این که تامین کادر فنی و مجرب در اکثر مرغداری های کوچک و متوسط امکان پذیر نیست، لذا این شرکت آمادگی داشته تا نسبت به راهنمایی واحدها جهت نکهداری وسایل همراه با دفترچه های مربوط به هر کالا و همچنین چگونگی نگهداری تجهیزات توسط خود مرغدار و با ارسال دوره ای کارشناسان فنی و بازدید دوره ای و رفع اشکالات موجود می تواند عمر دستگاه را افزایش داده از تمامی راندمان دستگاه استفاده گردد. واحد تعمیر و نگهداری آمادگی داشته در تمام طول 24 ساعت شبانه روز پاسخگوی شما بوده و هرگونه مشکلی را رفع نماید.