پرینت

هیترها

هیترها در سالن‌های مرغداری برای گرم کردن سالن مورد استفاده قرار می‌گیرد و برحسب نوع آب و هوا و همچنین طول سالن دارای ظرفیت‌های متفاوت می‌باشند.

هیترها برحسب سفارش در چند مدل تولید می‌گردند: