پرینت

جت هیتر

از آنجایی که به تصور برخی از مرغداران گرامی هیترهای هواساز مصرف انرژی بیشتری دارند، در این شرکت جت هیترهایی طراحی شده است که دارای مصرف انرژی کمتر و همچنین محفظه احتراق کامل بوده که در داخل جت هیتر تعبیه شده است و تمامی فرآیند احتراق در داخل آن صورت گرفته و هیچ نوع گازی در داخل سالن تولید نمی‌کند؛ ضمن اینکه باعث سوزاندن اکسیژن داخل سالن هم نمی‌شود و چون جت‌هیترهای تولیدی این شرکت دارای اگزوز می‌باشد، گازهای حاصل از احتراق خارج شده و دیگر به داخل سالن وارد نمی‌شود. این جت‌هیترها از لحاظ سوخت مصرفی در دونوع گازسوز و گازوئیل سوز تولید می‌شود و برحسب مختصات جغرافیایی و اقلیمی در سایزهای مختلف ارائه می‌گردد.

 

گالری تصاویر