پرینت

سیستم دانخوری زنجیری

دانخوری زنجیری بر حسب طول و عرض سالن و نوع استفاده از نظر مرغ مادر یا گوشتی تقسیم‌بندی می‌شود. البته در این مورد تنها ساختاری که متفاوت است، سرعت حرکت زنجیر در دانخوری گوشتی 17 متر در دقیقه و در دانخوری مادر به 28 تا 30 متر در دقیقه می‌رسد و همچنین حجم و اندازه هاپر و کانال‌ها نیز متفاوت است.

 

گالری تصاویر