پرینت

سیستم ترکیبی آبخوری و دانخوری بشقابی (AZA DUO)

duo1یکی از متمایزترین دانخوری‌های این شرکت دانخوری ترکیبی است که در آن دانخوری و آبخوری در یک ردیف و در کنار هم تعبیه شده است و سبب می‌شود که در فضایی کم جوجه‌ریزی بیشتری انجام داد و همچنین باعث دسترسی ایده‌آل مرغ به آبخوری و دانخوری و قابل استفاده بودن از یکروزگی تا زمان کشتار و دسترسی به دو فنجان آبهوری در ازای هر بشقاب دانخوری و گردش دائمی آب در سالن و همچنین طراحی بهینه برای پخش دارو در سراسر سالن می‌باشد.

 

 

 

duo6

 تصاویر بیشتر:

 duo3 duo2 

dankhori tarkibi aza