پرینت

هواکش‌ها

fanیکی از اصول مهم در پرورش طیور استفاده از هواکش برای تهویه و جابه‌جایی هوا در مرغداری‌ها می‌باشد که شرکت فنی طیوران تهران با تولید هواکش‌های صنعتی منحصر به فرد مه دارای تغییر دور مکانیکی به وسیله‌ی تسمه و اتوماتیک به وسیله‌ی تابلوهای اتوماسیون مخصوص می‌باشد، اطمینان خاطر لازم را جهت پرورش بهتر برای مرغداران عزیز به ارمغان می‌آورد.