پرینت

شاتر ورودی هوا

INLET2
شاترهای ورودی هوای شرکت طیوران تهران به سالن شما قابلیت ورود هوای تازه را در حجم بالا می دهد.

این شاتر ها به راحتی باز و بسته شده و درصورت بسته بودن، محیط داخل را کاملا ایزوله می کنند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

shater