پرینت

دریچه اینلت

inletاینلت‌های این شرکت در ابعاد 27×54 سانتی متر با دبی ورودی هوای 2050 متر مکعب در ساعت در فشار 20 پاسکال و همچنین از مواد اولیه درجه یک PVC و یا فلزی ساخته می‌شود که تعداد آنها با توجه به ابعاد سالن و شرایط اقلیمی و جعرافیایی محاسبه می‌شود.