پرینت

تابلوهای اتوماسیون

تابلوهای اتوماسیون با سنسورهای مربوطه جهت کنترل دقیق‌تر سالن مرغداری، در شرکت فنی طیوران تهران تولید شده و با حذف اپراتور کمک شایانی به کاهش هزینه‌های جاری سالن‌های مرغداری نموده و مدیریت سالن را آسان‌ می‌سازد. مرغداران عزیز از طریق این تابلوها قادربه تغییر وضعیت کلیه تجهیزات، به صورت مرکزی خواهند بود.

2m

باکس اتوماسیون
 

1m

باکس کنترل دریچه اینلت
همراه با سنسورهای کنترل فشار استاتیک

3m

باکس کنترل دور هواکش